T018 Tranh Điêu Khắc Nghệ Thuật Đồng quê

Giá: 24.000.000₫  |  01/11/2018  |  340
- Kích thước: Dài: 254cm; cao: 117cm; dầy: 4,5cm - chất liệu: Gỗ hương Nam Phi

T017 Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt

Giá: 19.000.000₫  |  01/11/2018  |  374
- Kích thước: 1 đôi, Dài: 197cm; rộng: 51cm; dầy:4phân - Chất liệu: gỗ hương Nam Phi

T016 Quạt Vinh Quy Bái Tổ

Giá: 4.200.000₫  |  01/11/2018  |  277
- Kích Thước: Dài:107cm; cao:50cm - chất liệu: Gỗ hương Nam Phi quý hiếm

T015 Tranh Lý Ngư Vọng Nguyệt

Giá: 1.500.000₫  |  01/11/2018  |  495
- Kích thước: 1 đôi, Rộng 30cm - Chất liệu: gỗ hương nam phi

T014 Tranh Trống Đồng Việt Nam

Giá: 5.200.000₫  |  01/11/2018  |  349
- Kích thước: Vuông: 86cm - Chất liệu: Gỗ hương Nam Phi dát vàng

T013 Đồng Hồ Chữ Lộc

Giá: 2.000.000₫  |  01/11/2018  |  242
- kích thước: Dài: 81cm; cao:43cm - chất liệu: gỗ hương nam phi quý hiếm.

T012 Đồng Hồ Mã Đáo Thành Công

Giá: 2.000.000₫  |  01/11/2018  |  110
- kích thước: Dài: 81cm; cao:43cm - chất liệu: Gỗ hương Nam Phi quý hiếm

T011 Đồng Hồ Thuận Buồm Xuôi Gió

Giá: 2.000.000₫  |  01/11/2018  |  372
- Kích Thước: Dài: 81cm; cao:43cm - Chất liệu gôc hương Nam Phi quý hiếm

T0010 Tranh Điêu Khắc Nghệ Thuật Đồng quê

Giá: 17.000.000₫  |  01/11/2018  |  383
- Kích thước: Dài: 217cm; cao: 107cm; dầy: 4,5cm - Chất liệu: gỗ hương Nam Phi quý hiếm

T009 Tranh Điêu Khắc Nghệ Thuật Lục Hạc

Giá: 8.400.000₫  |  01/11/2018  |  236
- Kích thước: Rộng: 81cm; cao: 127cm - Chất liệu: Gỗ hương Nam Phi quý hiếm.

T004 Tranh Điêu khắc Vinh Quy Bái Tổ

Giá: 24.000.000₫  |  01/11/2018  |  312
- Kích Thước: Dài: 237cm; cao: 117cm; dầy: 4,5cm - Chất liệu: Gỗ hương Nam Phi quý hiếm

T003 Tranh Điêu Khác Thuận Buồm Xuôi Gió

Giá: 24.000.000₫  |  01/11/2018  |  263
- Kích thước: Dài: 254cm; Cao: 117cm; Dầy: 4cm - Chất liệu: Gỗ hương Nam Phi quý hiếm.

T002 Mã Đáo Thành Công

Giá: 14.400.000₫  |  01/11/2018  |  106
- Kích Thước: Dài 327cm - Cao 117 cm - Dầy [...]

T001 Tranh Điêu Khắc Vinh Quy Bái Tổ

Giá: 12.400.000₫  |  01/11/2018  |  154
- Kích Thước: Dài 237cm - Cao 117cm - Dầy 27 cm - [...]
0