Tượng phật Di Lạc bằng đồng

Giá: 7.600.000₫  |  24/12/2018  |  263
Mô Tả: - Kích thước: 40x35 - Chất Liệu: Đồng

Đồng hồ con gà

Giá: Chưa cập nhật  |  20/08/2018  |  304

K0026 Đồng Hồ Con Chim

Giá: 500.000₫  |  29/10/2018  |  272
- Kích thước: 12x14

K0024 Chuông gió 8H2

Giá: 500.000₫  |  28/10/2018  |  189
Kích Thước: 10 x 32

K0024 Chuông gió 4H2

Giá: 500.000₫  |  28/10/2018  |  167
Mô tả: - Kích thước 10x32

K0023 Thiềm thừ 3 chân

Giá: 350.000₫  |  29/10/2018  |  279
- Kích Thước: 14 x 12

Tỳ hưu

Giá: 1.000.000₫  |  09/07/2018  |  234

K0021 Khỉ H3

Giá: 500.000₫  |  29/10/2018  |  115
- Kích Thước: 500 000

K0020 Mộc Kê

Giá: 300.000₫  |  29/10/2018  |  120
- Kích Thước: 15x27

k0019 Đồng hồ Nga

Giá: 450.000₫  |  29/10/2018  |  403
- Kích Thước: 10x10

K0017 Chuông Gió

Giá: 500.000₫  |  29/10/2018  |  171
-Kích Thước: 30x15

K0016 Tượng bán thân (Gỗ đỏ)

Giá: 7.000.000₫  |  29/10/2018  |  268
- Kích Thước: 25x24

K0014 Thiềm thừ (Cóc đồng)

Giá: 500.000₫  |  29/10/2018  |  424
- Kích Thước: 15x13

K0013 Bộ Phúc- Lộc - Thọ

Giá: 1.200.000₫  |  29/10/2018  |  407
- Bộ 3 - Kích thước: 16x32

K0012 Ấn Tín Cửu Long Kim Tài A

Giá: 1.500.000₫  |  29/10/2018  |  186
- Kích Thước: 13x20

K0011 Tượng Hắc Toản Phong Lý Quỳ

Giá: 1.500.000₫  |  29/10/2018  |  418
- Kích Thước: 15x30.2

K0010 Đốt trầm

Giá: 500.000₫  |  29/10/2018  |  150
- Kích Thước: 15x14

K0009 Tháp Văn Xương bé

Giá: 500.000₫  |  29/10/2018  |  274
- kích thước: 6x21

K0008 Tượng Đạt Ma Sư Tổ

Giá: Chưa cập nhật  |  28/10/2018  |  317
- Kích thước: 16 x 37

K0007 Đốt Trầm Sư Tử

Giá: 350.000₫  |  29/10/2018  |  284
- Kích Thước: 14x15

Tỳ hưu

Giá: Chưa cập nhật  |  20/08/2018  |  101

K0005 Kim kê

Giá: 350.000₫  |  29/10/2018  |  119
- Kích Thức: 11x16 - Chất liệu: Đồng nguyên chất

K0004 Đốt trầm tay phật

Giá: Chưa cập nhật  |  29/10/2018  |  414
- Kích Thước: 11x16 - Chất liệu: Đồng nguyên chất

Vạc dầu 3 con linh cẩu

Giá: 400.000₫  |  09/11/2018  |  29

K0002 Lư hương đời Chu mặt hổ

Giá: 1.050.000₫  |  29/10/2018  |  120
- Kích Thước: 17x21 - Chất liệu: Đồng nguyên chất pha vàng - Niên đại: Đời Chu
1 2 
0