D0035 Quả Cầu Đá Chalcedony

Giá: 6.600.000₫  |  15/07/2019  |  261
Khối Lượng: 6,6kg Giá bán: 1.000.000đ/kg Liên Hệ: 0943.832.999 (Mr.Vinh)

D0034 Quả Cầu Đá Chalcedony

Giá: 15.500.000₫  |  15/07/2019  |  408
Khối Lượng: 15,5kg Liên Hệ: 0229.3631.222

D0033 Quả Cầu Đá Chalcedony

Giá: 5.000.000₫  |  15/07/2019  |  355
Khối Lượng: 5kg Liên Hệ: 0229.3631.222

D0031 Đá Chalcedony Vàng

Giá: 14.500.000₫  |  15/07/2019  |  168
Trọng lượng: 14,5kg Giá bán: 1.000.000đ/kg
0